Anadolubank Tarım Traktör Kredisi

Anadolubank tarım kredileri kapsamında banka bünyesinde birçok ürün ile girişimci ve işletmelere destek vermektedir. Anadolubank zirai krediler iki ana başlıkta çeşitlenmektedir. Bu krediler şu şekildedir;

 

 

Anadolubank Tarım İşletme Kredileri Çeşitleri :

 • Tarım Kart
 • Tarım Kredili Mevduat Hesabı
 • Büyükbaş Süt ve Besi Sığırcılık Kredisi
 • Küçükbaş Süt ve Besi Kredisi
 • Arıcılık Kredisi
 • Risk Transfer Kredileri
 • Sözleşmeli Üretim Kredisi, şeklindedir.

Yatırım Kredileri Çeşitleri:

 • Tarla (Arazi) Alım Kredisi
 • 2B Arazi Alım Kredisi
 • Traktör Kredileri
 • Ekipman Kredileri
 • Süt Sığırı Alım Kredileri
 • Sera Yapım Kredileri, şeklindedir.

Anadolubank Traktör Kredileri Nedir, Nasıl Kullanılır?

Anadolubank traktör kullanım kredisi , tasımsal faaliyetlerinin hacimlerini genişletmek ve büyütmek isteyen üreticilerin, bu amaç için alacakları traktörlerin nakit giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulmuş bir kredi türüdür. Alınacak olan traktörler sıfır km veya ikinci el araçlarda istenilen belirli şartlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

 

 

Araç alımları ile ilgili şartları ve anadolubank traktör kullanım kredisi ile ilgili daha detaylı ve kesin bilgileri herhangi bir Anadolubank şubesinden alabilirsiniz

Anadolubank Traktör Kullanım Kredileri Alma Koşulları Nelerdir?

Anadolubank kredi başvurularında istenen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
 • Gelir durumunu gösteren belgeler
  • Ücretli çalışanlar için: Güncel maaş bordrosu veya başvuran kişinin maaşını gösterir işyeri tarafından onaylanmış bir belge (özel işyerinde çalışan başvuru sahipleri işyerlerine ait imza sirkülerini de getirmeleri gerekmektedir.)
  • Serbest Meslek Erbabı olan veya Ticaret Erbabı şeklinde kişiler için: Vergi levhası yanı sıra son iki yıla ait onaylanmış bilançoları ile gelir tabloları ve cari yıla ait mizan belgesini getirmeleri gerekmektedir.
  • Şirket ortağı olanlar için: Vergi levhası yanında Ticaret Sicil gazetesinde yer almış olan şirketin kuruluş ilanının fotokopisi.
  • Gayrimenkuller gelirlerini beyan edenler için: Beyan edilen gayrimenkulün tapusunun aslı ve fotokopisi
  • Emekli maaşı alıp bu maaşı beyan edenler için: hesap cüzdanlarını getirmeleri gerekmektedir.
 • Satın alınacak konut ise konuta ait tapu fotokopisi yanı sıra yapı kullanım izin belgesi getirilmesi gerekmektedir.

Kredi başvurusu için gerekli koşullar da şu şekildedir.

 • Kredi başvurusu yapan gerçek kişilere alınacak kredinin vadesine ve tutarına uyumlu olacak şekilde Kredi Hayat Sigortası yaptırılır.
 • Kredi başvurusu yapan kişiden kefil istenir.
 • Banka tarafından eğer gerekli görülür ise son üç içerisinde düzenlenmiş bir ikametgâh senedi yâda ikametgâh adresini gösterir bir fatura da istenebilir. İkametgâh senedinin nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Anadolubank Traktör Kredileri faiz oranları ve diğer krediler ile ilgili detaylar için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Anadolubank Tarım İşletme Kredileri ve Yatırım Kredileri ürünleri başvurularında kredi ürününe özel farklı belgeler de isteyebilmektedir.

2 Yorum

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir