Denizbank Proje Yatırım Kredisi

Tarımsal yatırımları desteklemek adına projelendirilmiş yatırımlara finans desteği sağlamak adına yapılmış bir kredi çeşididir. Yatırım kredisinde faiz oranları ve vade sayısı projenin nakit gereksinimi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Yatırım kredisinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Bu projenin amacı tarımsal üretimin arttırılmasını desteklemek ve tarıma yönelik porjelerin daha çok oluşmasını sağlamak, daha gelişmiş tarımsal işletmelerde verimli üretimlerin yapılması, kendini büyütmek isteyen küçük tarım işletmelerini daha yüksek rant sağlar vaziyete getirmek, tarımın kalitesinin yükseltilmesi, Avrupa Birliği stdartlarına ulaşmak ve rekabet edebilir hale gelmek gibi amaçlar doğrultusunda Proje Yatırım Kredisi Denizbank tarafından oluşturulmuştur.

Proje uzmanları yatırımcıların sunmuş oldukları projeleri inceleyip faaliyette bulunan işletmeleri büyütmek, modern hale getirmek, üretimini arttırmak gibi gerekçeleri ön planda tutarak onlara finans desteği sağlamak, bilgi ve birikimleri paylaşmak için projeleri değerlendiriyor.

Hangi Projelerde Yatırım Kredisi Alınır?

Hayvansal Üretim: Büyük ve küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile beraber et ve süt üretimi, yumurta, tavuk üretimi, düve ve sığır yetiştiriciliği, ayrıca su ürünleri alanında da yapılacak yatırımlar değerlendirilmeye alınır. Bu çerçevede ahır yapımı ve tadilatı için, makine ve teçhizat alımları için, işletmenin diğer giderleri ile hayvan alımları konusunda yapılacak projeler incelenerek krediye bağlanabilir.

Bitkisel Üretim: seracılık faaliyetleri, meyve bahçesi, tohum, fidan gibi üretimi yapılacak projelerde inşaat ve tadilatları, makine ve teçhizat alımları, işletmenin nakit ihtiyaçları, bitkise alımlar, su sistemleri gibi ihtiyaçların finansmanı sağlanabilir

İşletme Satın Alınması: Hayvansal ve bitkisel üretim yapan işletmenin satın alınması için yapılan projelerin değerlendirilmesi ve finansmanı sağlanmaktadır.

Proje yatırım kredisi başvurusu için yatırım harcamalarının olacağını gösteren teklifler, haracamalar gerçekleştiyse faturalar, yatırım meskenine ait tapular veya sözleşmeler,tadilat yapılacaksa projeler ve yapı ruhsatları, çiftçik kayıt belgesi, kimlik bilgilerinin gösterir belge vs. gibi istenilen dökümanları Denizbank’ın kredi uzmanına teslim edilmesi gerekir.

Bunun yanında Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları ( IPARD ) ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ( KKYDP ) kurumlarının sağladıkları hibelerin finansmanını da Denizbank finanse ediyor.

Sonuç olarak projelendirdiğiniz tarım ile ilgili işletme faaliyetleri üzerinden nakit ihtyiacınızı gidermek ve eksiklerinizi tamamlamak adına bu kredi kampanyasından yararlanıp üretmeye devam edebilirsiniz.

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir