İş Bankası Kobiler İçin İnovasyon Destek Paketi

İş Bankası İnovasyon destek paketi ile firmalara Ar-Ge çalışmalarında, üretimi artırmaya yönelik çalışmalarında destek vermektedir. Aynı zamanda dış pazara açılmak isteyen firmalar İnovasyon destek paketinden yaralanabilir. Firmalar arası rekabet için kullanılacak çalışmalarda yine gerekli desteği İş Bankası kobilerin yararına sunmaktadır.

KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı ve sanayi Ar-Ge projelerini destekleme programı kapsamında hibe fonlarından kredi almaya hak kazanan kobiler, hibe bedelini ödeme süresine kadar oluşmuş olan finansman ihtiyaçlarının karşılamak adına 12 aya kadar vadelerle taksit ödemeli ticari kredileri veya spot kredileri kullanabilir. Hibe desteği kapsamında olmayan firmalar ekipman veya makine alımı gibi yatırımları haricinde projeler tamamlandıktan sonra yaptıkları yatırımlar için finansmanı ilk bir yıl anapara ödemeden azami beş yıl vadeli olarak kullanabilmektedir. Kobi destek banka hibe kapsamı dışı Kobilerde finansmanı kolaylıkla sağlamaktadır. Hibe kapsamı içinde olan firmalar ise talep edilen avans ödemeleri için kuruluşlara özgü düzenlenecek olan Teminat Mektubuna uymalara gerekmektedir.

İş Bankası esnaf kredi şartları Kobi destek kredisi almak isteyen esnaflar için değerlendirme süreci ve evraklar üzerinden onay alınarak yapılmaktadır. Kobi destek kredisi için esnaflardan mali veri içerikli belgelerdir. İş yerleri için son yıllara ait bilanço tabloları, gelir belgeleri, mali tablolar istenmektedir. Ayıca Ticari Sicil Gazetesi kayıt örnekleri ve ikametgâh istenilen belgeler arasındadır. Bu evrakları İş Bankasına sunan esnaflar bankanın onayı gelmesi halinde işletme için gerekli olan kredi limitine ve vadesine banka karar verir gerekli sözleşmeler ile kobiler destek kredilerini kullanabilir.

İş Bankası Kobilere destek formu programı içerisinde işini büyütmek isteyen genç girişimcilere kredi imkânı sağlamaktadır. İş bankası genç girişimci kredisi ile uygun faiz ve ödeme kolaylığı sunarak genç girişimci kombilere finansman sağlamaktadır. Krediden yararlanacak genç girişimci kombilerin 250 kişiden az tam zamanlı eleman çalıştırması gerekmektedir. Yıllık cirosu elli milyon Euro’yu geçmemesi veya bilançonun kırk üç milyon Euro’yu geçmemesi gerekir. Kredi taleplerinin son kararını İş Bankası vermektedir. Kredi talebi olan Kobilerin en yakın İş Bankası şubesine gitmesi gerekir.

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir