Kredi Garanti Fonu (KGF) Hakkında Merak Edilenler

Kredi Garanti Fonu (KGF) 1991 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulmuştur. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) gibi ortakları da vardır.

 Kredi Garanti Fonu’nun amacı yeni ve küçük işletmelere kefalet sağlayarak finansman ihtiyaçlarında banka kredisi kullanmalarına destek sağlamaktır. Bunun yanında genç ve kadın girişimcilere de kefaletle destek sağlayan Kredi Garanti Fonu, böylece yeni girişimcilerin de kredi kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.

KOBİ olarak adlandırdığımız 250’nin altında çalışanı bulunan işletmeler, başarı vadeden kadın ve genç girişimciler Kredi Garanti Fonundan yararlanabilirler.

Özellikle yeni gişimciler bankaların teminat istemeleri nedeni ile kredi kullanamamaktalar. Yada işini geliştirmek isteyen KOBİ’ler kredi limitlerinin artırımı için yada uzun vadeli kredi kullanımlarında bankaların kendilerinden istemiş olduğu yüklü miktarda teminatları karşılamakta büyük zorluk çekmektedirler.

İşte bu ve bunun gibi durumlarda Kredi Garanti Fonu devreye girip, kobilere verdiği kefalet ile riski üstlenerek kobilerin bankalardan kredi kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.  Böylelikle girişimcilerin ve kobilerin kredi kullanımlarındaki en önemli sorun olan teminat Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonuna kredi başvurusunda bulunduğunuz banka aracılığı ile başvurabilirsiniz. Kredi başvurunuzda bankanıza Kredi Garanti Fonu’undan yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve bankanızın kredi başvurusunu uygun bulması halinde, Kredi Garanti Fonu’na iletilen kefalet talebiniz iki hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

Kefalet limiti bir KOBİ için 750 bin TL’dir. Kredinin değerlendirilmesi ve onaylanması için öncelikle başvuran tarafın; KOBİ, çiftçi, tarımsal işletme, esnaf ve sanatkar, kadın ve genç girişimci olmalıdır. Kredi Garanti Fonu’nun kullanılacağı proje; karlı, gerçekleştirilebilir ve yapılabilir olmalıdır. Preje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır. Proje çevreye duyarlı olmalı, projeyi gerçekleştirecek yönetim kadrosu mesleki deneyime sahip olmalıdır. Ayrıca proje kabul edilebilir risklere sahip olmalıdır.

Kredi Garanti Fonu işletmelerin her türlü ihtiyaçları için kredi kefalet hizmeti sunmakta olup, belirli bir kredi sınırlaması bulunmamaktadır. Aşağıda örneklerini sunduğumuz kredilerde ve her türlü kredi ihtiyacınızda Kredi Garanti Fonu’na müracaat edebilirsiniz.

Yeni İş Kurma
Yeni İş Yerine Taşınma
Hammadde Temini
Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
Finansal Kiralama
Yeni Teknoloji Kullanımı
Nakit Sıkıntısını Giderme
İhracatın Finansmanı
İthalatın Finansmanı
KOBİ’lerin Kullandığı Nakdi yada Gayrinakdi Krediler

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir