DenizBank KGF Teminatlı Krediler

Birçok işletme sahibi, işlerini büyütecek projeleri süratle hayata geçirmek için kredi kullanmak ister, buna karşın yeterli teminat yapısı oluşturamadıkları için bu yatırım planlarını ertelemek zorunda kalırlar. Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği sebebiyle kredi kullanamayan küçük ve orta …