Teb IPARD Kredi Niyet Mektubu

Türkiye’de tarımsal alanların kalkındırılması ve bu alanlardan elde edilecek olan ürün ve gelirler ile ülke ekonomisinin stabilize edilebilmesi için son dönemlerde büyük çaplı projelere ve uygulamalara gidilmiş durumdadır. Bu çalışmalar için Avrupa Birliği’nden de fon ve kaynak desteği alınmaktadır. Bu kapsamda özellikle dikkat çeken bir uygulama ise IPARD’dır.

IPARD, Avrupa Birliği’ne girmeye aday ve potansiyel adaylık niteliği taşıyan ülkelere sağlanan katılım öncesi kırsal kalkınma uygulamasıdır.

Türkiye için de uygulanmakta olan proje kapsamında Kırsal Kalkınma Programı aktif hale getirilmiştir ve Türkiye’nin katılım öncesi ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına yürütülmeye devam etmektedir.

IPARD Programı kapsamında belirli illerde tarımın kalkındırılması adına kredi ve fon olanakları ortaya konulmaktadır. Bu sayede de Türkiye’nin Avrupa Birliği Standartları’nda tarımsal arazilerinin kalkındırılması ve ekonomik açıdan yerli üretimin desteğinin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.

IPARD fonundan faydalanabilmek için tarımsal alanda projelerin üretilmesi ve bu alanda başvuru bulunularak, fon talep edilmesi gerekmektedir. Bu olanaklardan faydalanabilmek için de IPARD kredi niyet mektubunun edinilmesi gerekmektedir.

Türkiye Ekonomi Bankası’ndan ipard kapsamındaki iller ve bölgelerde yer alan çiftçiler kredi niyet mektubu sağlayabilmektedirler. Yapılacak olan ipard kredi başvurusu için Türkiye Ekonomi Bankası’na;

Tarım Kredisi Başvuru Formu

Tamamlanmış Hibe Talep Formunun Kopyası

Bitirilmiş İş Projesi

IPARD Memzuç Muvafakatnamesi

Hibe Talep Formuna ve İş Planına dair tüm ekler

Kişinin Varsa Diğer Gelir/Gider ve Varlıklarına Dair Belge ve Evraklar

Teminat Gösterilecek Olan Taşınmazlara İlişkin Belgeler (Kefillik belgesi, tapu, ruhsat vs) ibraz edilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

IPARD Kredilendirme çağrısı takibi yapılmalıdır ve ilgili tarihlerde başvurular tamamlanmalıdır. Türkiye Ekonomi Bankası’nın tüm şubelerine beyan edilen evraklar ile yapılacak olan başvurular sonucunda ilgili değerlendirme IPARD standartları baz alınarak Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılacaktır.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Türkiye’de koordine edilen IPARD programı kapsamında ipard projesi örnekleri değerlendirilerek, projenizi hazırlayabilir ve ilgili alanda başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

2017 yılında 6-28 Eylül tarihleri arasında başvuru kabul süreci gerçekleştirilecektir. İlgili alandaki başvuru alımları “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile değerlendirilecek. Kredilendirme ve hibe olanaklarından faydalanan ve ilgili alanda proje sahibi olanlar başvurularını Türkiye Ekonomi Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir