Ziraat Bankası Nakliye Aracı Kredileri Alabilme Şartları Nelerdir?

Tarımsal faaliyetleri ve çiftçileri desteklemek amacıyla 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulmuş olan Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olacak şekilde çiftçilere ve tarım işletmelerine yönelik çeşitli kampanyalar uygulamaktadır.

Ziraat Bankası Nakliye Aracı Kredisi, tarımsal üretim faaliyetlerinde rol alan çiftçilerin ve kurumların tarımsal ürünlerinin nakliyesi amacıyla ihtiyaç duydukları sıfır kilometre/kullanılmamış taşıtların satın alınabilmesi için finansman desteği sağlamaktadır.

Nakliye Aracı Kredisi Faiz Oranları kampanyadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda farklı ödeme seçenekleriyle sunulmaktadır. Kredi yeni ve kullanılmamış araçların satın alınması amacıyla kullandırılmaktadır. Alınacak aracın KDV ve ÖTV dâhil satış bedelinin %75’i kredi olarak verilmektedir. Kredinin 1, 3, 6, 9, 12 ayda bir geri ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Nakliye Aracı Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

 

 

“Hayallerinizi ertelemeyin, nakliye aracınızı yenileyin” soğanıyla tanıtımı yapılan Ziraat Bankası Nakliye Aracı Kredisinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler Çiftçi Belgelerini ve tarımsal işletmelerine ait belgeleri ibraz etmek suretiyle yararlanabilir.

Başvuru Evrakı Nelerdir?

 

Gerçek kişiler, başvuru esnasında kimlik belgelerinin yanı sıra Çiftçi Belgesini (ÇKS Belgesi) sunmak zorundadır. Tarımsal işletmesini gösterir tapu kaydı veya kira kontratı, teminata ilişkin belgeleri ibraz etmelidir. Ayrıca bilanço esasına göre çalışan işletmelerden son üç yılın gelir durumunu gösterir bilanço belgelerini sunması istenmektedir.

Tüzel kişiler ise Çiftçi Belgesinin yanı sıra Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış tüzel kişilik sözleşmelerini sunmak zorundadır. Bağlı oldukları odadan alınmış kayıt belgesi ile vergi levhası tüzel kişilerden istenen diğer belgelerdir. Tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi tarımsal işletmesine ait tapu kaydını veya kira kontratını başvuru esnasında ibraz edecektir. Tüzel kişiler ayrıca yetkili kişilerin temsiline ilişkin kararı ve imza sirkülerini, teminata ilişkin belgeleri, bilanço ve gelir tablolarını sunmak zorundadır. Yeni kurulan işletmeler sadece son yıla ait gelir durumunu, diğerleri ise son üç yılın gelir durumunu belgelendirecektir.

Çiftçilere Yönelik Diğer Kampanyalar Nelerdir?

 

 

Ziraat Bankası kredi tipleri beş başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar Bireysel İhtiyaç Kredisi, Bireysel Konut Kredisi, Bireysel Taşıt Kredisi, Bireysel Paket ve Tarımsal Kredisi’dir.

Ziraat Bankası, Türkiye’deki tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla çeşitli Tarımsal Kredi kampanyaları yürütmektedir. Bu kapsamdaki Ziraat Bankası Çiftçi Kredileri 2017 yılında da devam etmektedir. İşletme Edindirme Kredisi, Genç Çiftçi Kredisi, Organik Tarım Kredisi, İyi Tarım Uygulamaları Kredisi, Nakliye Aracı Kredisi bu kampanyalardan bazılarıdır.

Çiftçilere Yönelik Kampanyaların Amacı

 

Tarımsal işletmelerin kurulmasını veya hâlihazırdaki bir işletmenin devralınmasını teşvik etmek, tarım arazilerini üretime kazandırmak, hasat ve pazarlama dönemlerindeki nakit ihtiyacını karşılamaktır. Tarımsal faaliyetleri destekleyen çeşitli kamu projelerine dâhil olan çiftçiler ve yatırımcılar bu projelerle irtibatları nedeniyle de çeşitli kredi seçeneklerinden yararlanmaktadır. Bu kampanyalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının projeleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası çiftçilere yönelik kampanyaları ile sektördeki zorlukları birlikte aşmayı vadetmektedir.

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir